REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ACCESIBILIDAD

El Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir l'accés dels continguts a la totalitat dels usuaris, inclosos els que pateixen discapacitat o limitacions de tipus tecnològic, ha desenvolupat aquesta web seguint directrius encaminades a facilitar la informació mitjançant continguts clars i correctament estructurats, adaptant la maquetació a l'ús d'estils (CSS) i de codi HTML per al seu correcte desplegament i adaptant-ho als navegadors més estesos.

Qualsevol queixa, consulta o suggeriment de millora sobre l'accessibilitat de la web es podrà canalitzar a través del correu registrosat@gva.es.