Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Es requereix la declaració-liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els acords de constitució de SAT, ampliació i reducció de capital, així com en els de cancel·lació, estant exempts de tributar els de constitució de SAT i els d'ampliació de capital. Per a la descàrrega del model 600 és necessari disposar d'un programa de visualització d'arxius PDF, com Acrobat Reader©, que és gratuït i del qual s'indica l'enllaç de descàrrega.

- Descarregar Acrobat Reader©

- Consultar oficina liquidadora

- Confeccionar model 600