REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MODEL 600

Es requereix la declaració-liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els acords de constitució de SAT, ampliació i reducció de capital, així com en els de cancel·lació, estant exempts de tributar els de constitució de SAT i els de ampliació de capital. 

Per a la descàrrega del model 600 és necessari disposar d'un programa de visualització d'arxius PDF, com Acrobat Reader©, que és gratuït i del que s'indica l'enllaç de descàrrega.