REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MODELS I FORMULARIS PER A CONSTITUIR UNA SAT
Procediment per a la constitució d'una SAT
Sol·licitud de reserva de denominació
Acta fundacional i estatuts socials
Acta fundacional i estatuts socials per a OPFH
Memòria d'activitats per a una SAT de producció agrícola
Memòria d'activitats per a una SAT de producció ramadera
Memòria d'activitats per a una SAT d'administració de regs
Memòria d'activitats per a una SAT de serveis agraris i ramaders

« Arrere