REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MODELS I FORMULARIS PER Al FUNCIONAMENT D'UNA SAT
Modificació d'estatuts socials
Renovació de junta rectora
Aprovació de comptes anuals
Memòria d'activitats
Certificació alta de soci amb ampliació de capital
Certificació alta de soci sense ampliació de capital
Certificació baixa de soci amb reducció de capital
Certificació baixa de soci sense reducció de capital
Certificat acorde altes i baixes de socis, transmissió de resguards i modificació d'estatuts per variació del capital social
Certificat acorde altes i baixes de socis, transmissió de resguards sense variació del capital social
Certificat acorde variació mandat junta rectora, modificació d'estatuts i posterior renovació de la junta
Certificat redenominació en euros del capital social (amb ampliació)
Certificat redenominació en euros del capital social (amb reducció)

« Arrere